Hoe werkt het

Na het invullen en bevestigen van het formulier krijgt u een z.s.m. een creditfactuur van de reeds

ontvangen factuur samen met de 1e termijnfactuur.

Aansluitend krijgt u wekelijks of maandelijks een nieuwe factuur met het termijnbedrag + percentage tot

het totaalbedrag is bereikt.

Betalingsvoorwaarden

Betaling van de wekelijkse termijnfacturen binnen 8 dagen na factuurdatum !

Betaling van de maandelijkse termijnfacturen binnen 14 dagen na factuurdatum !

wekelijkse termijn factuur

  •   2 termijnen    +2%

  •   4 termijnen    +5%

  • 10 termijnen    +8%

maandelijkse termijn factuur

  •   2 termijnen    + 4%

  •   5 termijnen    + 7%  (factuurbedrag minimaal €1500,-- exclusief Btw)

  • 10 termijnen    +10% (factuurbedrag minimaal €2500,-- exclusief Btw)

Voorbeeld 1:

Factuurbedrag: €500,-- exclusief Btw

Betaling in 4 wekelijkse termijnen:

U krijgt 4 keer een factuur van €125,-- + 5%= €131,25 exclusief Btw

Totaal betaald u dus €525,-- exclusief Btw i.p.v. €500,--exclusief Btw

Voorbeeld 2:

Factuurbedrag: €1500,-- exclusief Btw

Betaling in 5 maandelijkse termijnen:

U krijgt 5 keer een factuur van €300,-- + 7%= €321,-- exclusief Btw

Totaal betaald u dus €1605,-- exclusief Btw  i.p.v.  €1500,--exclusief Btw